نامه چهل و پنجم ( آزادی یواشکی 1 )

 سلام عزیزترین

 انشاءالله که هر روز و هر لحظه ، حالت خوش ، و تنت سالم و لبت خندان باشه لبخند

اما در مورد « آزادی یواشکی »

من نمیدونم این آزادی یواشکی چه صیغه ئی هستش

و اینکه انگیزه شون از این کار چیه؟؟؟

ولی سه چیزو خیلی خوب میدونم

اولا :

داشتن حجاب واجبه ، و این حکم وجوب ؛ در قرآن کریم سوره مبارکه "نور" اومده

 

           

 

ترجمه :

و به آنان با ایمان بگو چشمهای خود را ( از نگاه هوس آلود ) فروگیرند ،

و دامان خویش را حفظ کنند

و زینت خود را (جز آن مقدار که نمایان است) آشکار ننمایند

و ( اطراف ) روسری های خود را بر سینه خود افکنند( تا گردن و سینه

با آن پوشانده شود ) 

و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان ،

یا پدرانشان ،

یا پدر شوهرانشان ،

یا پسرانشان ،

یا پسران همسرانشان ،

یا برادرانشان ،

یا پسران برادرانشان،

یا پسران خواهرانشان ،

یا زنان هم کیششان ،

یا بردگانشان [ کنیزانشان ] ،

یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند ،

یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند

و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود

( و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد ) .

و همگی بسوی خدا بازگردید ای مؤمنان ، تا رستگار شوید!

خوب خواهری خوب من ؛ اگه دقت کنی در این آیه ؛

                                     هم حکم وجوب حجاب اومده و 

                                                      هم حکم مردهائیکه به زنان محرم هستند

 

پس هر عملی که بر خلاف دستور خداوند متعال صورت بگیره ؛ میشه کار حرام

و هر کاریکه حرام باشه ،

             یقیینا مورد غضب خداوند قرار میگیره

                                   وهر کسیکه مورد غضب خدا قرار بگیره....ناراحت

 

اما آیه دوم برای واجب بودن حجاب ،

                       در سوره احزاب اومده  که در پست بعدی می نویسم                                                                                                                                                                                             

/ 0 نظر / 92 بازدید