نامه پنجم

سلام

سلام به تو که عزیزترینی

امیدوارم که تو همیشه برایم عزیز ترین بمانی

اما

خواهر عزیزم

                نازنین

                        چقدر این چند روز من شاد بودم

بعد از مدتها انتظار

                       طعم شیرین زندگی را چشیدم

                                                              و آن لحظه ای بود که با تمام وجودت خندیدی

ومن هم با تمام وجودم احساس کردم

                                                  با تمام وجودم.......................

انگار خدا در آن لحظه تمام خوشی های دنیا را بمن عطا کرده بود

وقتی روزهابیاد غصه هایت می افتادم

                                              و شبها هم همینطور

                                                                       و نمی خواستی خودت را از این

غصه ها رها کنی

                       من بیشتر ناراحت میشدم

ولی یکبار حرفم را گوش کردی

                                       ومن آن لحظه فهمیدم که تو چقدر مرا دوست داری

ولی از آن مهمتر این بود

                              که تو طعم شیرین زندگی را چشیدی

وخنده های تو

              شیرین تر از عسل

                                      و همه شیرینی های عالم بود

واین را فقط من احساس کردم

                                       وهرگز نمی خواهم این شیرینی را با دیگران تقسیم کنم

راستی

         چقدر دلم برات تنگ شده................................

/ 1 نظر / 21 بازدید
ماندانا

طفلکی خواهرت عجب خودخواهی! چرا نمی خوای شیرینی خنده هاشو با کسی تقسیم کنی؟؟؟ بازم مواظبش باش